Για περιστατικά που απαιτείται παρακολουθηση, αλλα και για μετεγχειρητικές καταστάσεις που χρειάζονται εξιδικευμένες συνθήκες ανάνηψης ή αποθεραπείας, λειτουργει τμήμα νοσηλείας, εξοπλισμένο με ολα τα απαραίτητα βοηθήματα.