Η προληπτική Ιατρική, αποτελεί ενα σημαντικό κομάτι της παροχής προς τους μικρους μας φίλους….