Στο Κτηνιατρικό μας Κέντρο, εκτελούνται όλων των ειδών οι εργαστηριακές εξετάσεις.

Διαθέτουμε πλήρες Αιματολογικό – Βιοχημικό τμήμα για όλο το φάσμα των κοινών εξετάσεων, ενώ ταυτόχρονα συνεργαζόμαστε με ειδικευμένο εργαστήριο για την πραγματοποίηση πλέον εξειδικευμένων και ειδικών εξετάσεων.