Οι σύγχρονες μέθοδοι απεικόνισης αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις για τη διάγνωση πολλών παθήσεων. Μπορούν να απεικονίσουν με μεγάλη ευκρίνεια τα εσωτερικά όργανα και να δώσουν χρήσιμες πληροφορίες για δυσλειτουργίες που μπορεί να εκδηλωθούν εκεί.

Είναι από τα μεγαλύτερα όπλα που διαθέτουν οι ιατροί προκειμένου να κάνουν σωστή διάγνωση και στη συνέχεια να οργανώσουν το θεραπευτικό τους σχήμα.

Το Κτηνιατρικό μας Κέντρο έχει οργανώσει ένα πλήρες τμήμα απεικονιστικής ιατρικής με υπηρεσίες στους τομείς της ακτινολογίας και των υπερήχων.

Ο διαγνωστικός απεικονιστικός εξοπλισμός περιλαμβάνει:

  • Aκτινολογικό μηχάνημα: υψηλών προδιαγραφών, ικανό για την πραγματοποίηση τόσο των απλών όσο και των ειδικών ακτινογραφήσεων και σύστημα ψηφιακής ακτινογραφίας το οποίο εξασφαλίζει υψηλής ποιότητας ακτινογραφίες και δίνει τη δυνατότητα επεξεργασίας της εικόνας καθώς και διατήρησης του αρχείου του περιστατικού σε ψηφιακή μορφή. Οι ακτινογραφίες παραλαμβάνονται τόσο σε μορφή ακτινογραφικού φιλμ όσο και σε ψηφιακή μορφή (CD).

Ποικίλες ακτινολογικές εξετάσεις που διενεργούνται είναι :

  1. Απλές ακτινολογικές εξετάσεις θώρακος, κοιλίας, άκρων.
  2. Εξέταση για δυσπλασία του ισχύου.
  3. Ακτινογραφίες του πεπτικού ύστερα από χορήγηση σκιαγραφικών ουσιών.
  4. Ακτινογραφίες ουροποιητικού ύστερα από χορήγηση σκιαγραφικών ουσιών κ.α.
  • Μηχάνημα υπερήχων.

Η διαγνωστική υπερηχοτομογραφία είναι μία μη επεμβατική απεικονιστική μέθοδος, η οποία παρέχει δυνατότητα διερεύνησης της πλειονότητας των εσωτερικών οργάνων του ασθενούς ζώου και τη λήψη στοχευμένης βιοψίας όταν ενδείκνυται κλινικά.

Πιο συγκεκριμένα η υπερηχοτομογραφία αποτελεί μέθοδο επιλογής για τη διάγνωση νόσων της κοιλιακής και θωρακικής κοιλότητας.