Πληροφορίες
Διεύθυνση
Κουντουριώτου 20α, Ηράκλειο Αττικής, 141 22

Τηλέφωνο
210-282-6969
697-907-9291
697-334-1148

FAX
210-283-0511

Email
mike@mantakas.gr