Η τοποθέτηση chip, αποτελέι νομική υποχρέωση καθε ιδιοκτήτου.

Πέραν ομως της νομικής υποχρέωσης, η τοποθέτηση chip, διασφαλίζει και την ευκολοτερη ανευρεση του ζώου σε περίπτωση απώλειας.