Ο χρόνος αναμονής εξαρτάται απο τον όγκο εργασιών που θα πρεπει να εξυπηρετηθεί.

Ωστόσο, το προσωπικό του Κτηνιατρικού Κέντρου, ιεραρχώντας τα περιστατικά σύμφωνα με την σοβαρότητά τους και τον βαθμό του επέιγοντος, καταβάλει καθε προσπάθεια ωστε ο χρόνος αυτός να ειναι ο ελάχιστος δυνατός.